Doa Menuju Masjid, Doa Masuk Masjid dan Keluar Masjid

doa masuk masjid
doa masuk masjid

DOA MENUJU MESJID Allaahummajal fii qalbii nuuran wa fii lisaanii nuuran wajal fii samii nuuran wajal fii basharii nuuran wajal min khalfii wa min amaamii nuuran wajal min fawqii nuuran wa min tahtii nuuran. Allahumma athinii nuuran.
Artinya :
Ya Allah, jadikanlah dalam qalbuku nur, dalam lisanku nur, jadikanlah dalam pendengaranku nur dan dalam penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakang-ku nur dan dari depanku nur. Jadikanlah dari atasku nur dan dari bawahku nur. Ya Allah, berilah aku nur tersebut. (HR.Muslim)

DOA MASUK MASJID

Auudzu billahil aliyyil azhiimi. Wa biwajhihil kariimi, wa bisulthaanihil qadiimi minasy syaythaanir rajiimi alhamdu lillahi rabbil aalamiina. Allaahumma shalli wa sallim alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin. Allaahumaghfirlii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatika.
Artinya :
Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan demi wajah-Nya Yang Maha Mulia dan dengan kekuasaan-Nya Yang tak berpermulaan (berlindung aku) dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Segala puji kepunyaan Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, sanjung dan selamatkanlah Nabi Muhammad saw. Dan keluarganya. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu rahmat-Mu. (h.r. Abu Daud)

Allaahummaftah lii abwaaba rahmatika.
Artinya :
Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. (HR. Muslim)

DOA KELUAR MASJID

Allaahumma innii asaluka min fadhlika
Artinya :
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu. (HR. Muslim, Abu Daud, an-NasaI dan Ibnu Majah)