Nama MUHAMMAD

Muhammad. Banyak keistimewaan yang meriwayatkan pemberian nama anak lak-laki dengan nama Muhammad. Berikut petikan kisah dari sebuah blog http://ya-muhammadiyah.blogspot.com, semoga membawa hikmah bagi kita yang membacanya.

muhammad

muhammad

MEMULIAKAN NAMA MUHAMMAD

Telah bersabda Rasulullah s.a.w.

Artinya: “Apabila kamu namakan seseorang itu Muhammad maka hendaklah kamu hormatkan dia dan lapangkan tempat baginya di dalam sesuatu majlis dan jangan masamkan atau hodohkan (jelekkan) mukamu kepadanya.”

Dan telah diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. bahwa tidak ada sesuatu kelompok yang mengadakan musyawarah dan ada bersama-sama mereka seorang yang bernama Muhammad, pada hal mereka tidak mengajak dia ke dalam musyawarah itu niscaya mereka itu tidak akan diberkati.”

HENDAK ANAK LELAKI
Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Malikah daripada Ibnu Juraij daripada Nabi s.a.w. yang telah bersabda:

Artinya: “Barangsiapa ada isteri yang sedang mengandung dan bercita-cita hendak menamakan anak yang masih di dalam rahim itu Muhammad maka Allah Ta’ala akan mengurniakan kepadanya anak lelaki dan jika ada seorang yang bernama Muhammad di dalam sebuah rumah niscaya Allah Ta’ala mengurniakan berkat di dalam rumah itu.”

Dan telah berkata Jalilah binti Abdul Jalil kepada Rasulullah s.a.w., “Hai Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang tiada mempunyai anak lelaki yang hidup.” Jawab Rasulullah s.a.w.:

Artinya: “Engkau bernazarlah kepada Allah bahwa apabila engkau mendapat anak lelaki maka engkau akan namakan budak itu Muhammad.”

Maka Jalilah pun membuat demikian, lalu anak lelakinya telah hidup selamat dan baik.

DAPAT ANAK LELAKI
Telah diriwayatkan daripada Abu Umamah radhi Allahu ‘anhu: “Barangsiapa mendapat anak lelaki lalu ia namakan dia Muhammad karena hendakkan berkatnya, maka dia dan anaknya akan masuk Surga.” (Ini telah disebutkan oleh penulis kitab ‘AI Firdaus’.)

Dan daripada Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah bahwa ia telah berkata: “Tidak ada suatu hidangan makanan yang disimpan lalu datang hadir padanya seorang yang namanya Ahmad atau Muhammad melainkan Allah Ta’ala memuliakan rumah itu dua kali ganda.”

ME NAMA MUHAMMAD

Beberapa hadits telah diriwayatkan untuk menyatakan beberapa kelebihan bagi anak-anak yang dinamakan Muhammad atau Ahmad mudah-mudahan menggalakkan orang-orang menamakan anak mereka dengan salah satu nama-nama itu.

Daripada Anas bin Malik radhi Allahu ‘anhu bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

Artinya: Akan berdiri dua orang hamba Allah di hadapan Allah Ta’ala di padang Mahsyar lalu Allah Ta’ala memerintahkan kedua-dua mereka, maka berkatalah mereka kedua: “Hai Tuhan kami bagaimanakah berhak masuk Surga?” Lalu berfirman Allah Ta’afa: “Hai hambaKu berdua, masuklah kedua-dua kamu ke dalam Surga karena Aku telah bersumpah kepada diriKu bahwa orang yang namanya Ahmad atau Muhammad itu tidak akan masuk Neraka.”

Dan telah diriwayatkan daripada Ja’afar bin Muhammad bahwa apabila terjadi Hari Kiamat maka akan berteriak satu teriakan: “Bangunlah hai sesiapa yang namanya Muhammad dan masuklah ke dalam Surga sebagai kehormatan kepada Nabi Muhammad s.a.w.”

Dan pada suatu riwayat yang lain pula, bahwa akan berteriaklah suatu yang berteriak pada Hari Kiamat: “Hai Muhammad,” lalu Nabi s.a.w. pun mengangkat kepalanya pada tempat itu maka Allah Ta’ala pun berfirman: “Saksikanlah bahwa Aku mengampunkan tiap-tiap sesiapa yang namanya sama dengan nama Muhammad.”

Satu hal yang menarik disimak dari Nama Muhammad. silakan sahabat klik di sini:

  1. http://filsafat.kompasiana.com/2011/04/05/keajaiban-di-balik-nama-muhammad-pics/.
  2. http://www.sabili.co.id/islamic-world/nama-muhammad-terpopuler-di-london-dan-belanda.

Di dalam Al Quran pun Allah berfirman, “Innallaha wa malaikatahu yusholluna ‘alaa nabiiy… yaa ayyuhaladzi na amanu shollu ‘alaihi wasshallimu taslima….” (Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. QS 33:56)

Incoming search terms:
muhammad -allah muhammad -Nama Muhammad -gambar muhammad -FOTO MUHAMMAD -logo muhammad -muhammed -hikmah nama muhammad -prophet muhammad -yhsm-inucbr_001 -muhammad saw -mohammad -desain allah muhammad -ecrire mohamed prophete -kisah musyawarah oleh rasulullah saw -

Jika artikel ini bermanfaat, silakan klik icon sharing di bawah ini.
Semoga membawa banyak kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih..

Nama MUHAMMAD

1 Comment on Nama MUHAMMAD

  1. […] melengkapi ketika kita merasakan saat ayat tersebut diturunkan kepada manusia termulia Rasulullah Muhammad […]

Leave a Replyx Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security